Soukromá mateřská škola „Na Statku“                 „Školka jako u babičky na prázdninách“

 
Školka Odkazy

Režim dne

7.00 – 8.30     příchod do školky – volné aktivity dětí, individuální činnost

8.30 – 9.00      pohybové hry, cvičení, cvičení na míčích, pohybové říkanky

9.00 – 9.30      dopolední svačinka

9.30 – 10.00    výchovně vzdělávací činnost

10.00 -11.30    pobyt venku – vycházky, činnosti na zahrádce, péče o zvířátka, hry na zahradě

11.30 – 12.30   oběd

12.30 – 13.00   příprava na odpočinek

13.00 – 14.30  odpočinek, čtení pohádek, individuální výuka dětí, kteří  neodpočívají

14.30 -15.00    odpolední svačinka

15.00 – 17.00   odpolední  činnosti (vyrábění, volné hry dětí, pobyt venku)

 Ve školce probíhá Zumba pro děti, kroužky tance a angličtiny.

            

      

           

        Home

 

© materskaskola-na-statku