Soukromá mateřská škola „Na Statku“                 „Školka jako u babičky na prázdninách“

 
Školka Odkazy
 

Hravá a zábavná angličtina

Lektorka: Marcela Lampart Dis. 27 let

542187_3436466523672_190732716_n.jpg

Na tento rok mám naplánovaná slovíčka z těchto okruhů:

   - barvy, počítání, zvířata, tvary, dopravní prostředky, části těla, činnosti, ovoce, zelenina, smysly, základní druh oblečení.  

  Naučí se také základní věty a fráze:

  - jak se jmenuji

  - kolik mi je

  - kde bydlím

  - poprosit a poděkovat

  - mám rad/a..

  - it is a blue t-shirt

  - it is a green apple

 

  Také se naučíme spoustu klasických dětských anglických písniček.

  V 1. pololetí se naučíme tyto písně:

  - Hello Hello!

  - Good bye

  - One litle finger

  - Open shut them

  - Head shoulders knees and toes

  - Make a circle

  - We all fall down

  - Snow flake

 

  2. pololetí

  - If you happy

  - walking walking

  - The hokey pokey

  - Lets go to the zoo

  - twinkle twinkle little star

Tyto písničky můžete dětem pouštět i doma například při hraní či kreslení, je to dobré pro jejich paměť a snadné naučení se písniček.

Nalézt je můžete na internetových stránkách youtube.cz

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

- příklad jedné písničky co se učíme. Jsou to Super Simple Songs.

Také velmi doporučuji pouštět dětem doma krátké pohádky v angličtině a to zejména "Peppa Pig" a "Thomas and friends" tyto seriály jsou britské a mají jednoduchou angličtinu a pro děti je dobré slyšet i jiný přízvuk angličtiny. Pomůže jim to snáze pochytit tento jazyk.

PS: Toto je pouze orientační plán, vždy se výuka přizpůsobuje dětem, dle šikovnosti a rychlosti naučených slovíček.

Cena za rok : 4 500 Kč  (cena jedné lekce 132 Kč) 

 

Taneční kroužek

Lektorka: Marcela Lampart Dis.

19135_1071505203767_7688638_n.jpg

Oddělení hudební a taneční – vedoucí oddělení DDM Praha 6

Absolutorium: taneční konzervatoř Duncan Centre

Dětská taneční průprava rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj.
Kvalitní dětská taneční a pohybová průprava je přestupeň pro další rozvoj malého tanečníka. Je základním pilířem pro zvládnutí budoucích rozšiřujících se nároků na pohybové a taneční variace, kontaktní improvizace, akrobacii. Pro další taneční styly.

Osnova:

základy:
správné držení těla
posílení jednotlivých částí těla
koordinace v prostoru
cítění rytmu - práce s hudbou a její emocí
řízená improvizace pro rozvoj taneční osobnosti
kolektivní pohybové hry
základy taneční gynmastiky
práce s prostorem, rekvizitou, tanečním náčiním (kruhy, kroužky, šátky, stuhy, míčky aj.)

Cena za rok: 3 500 Kč (cena za lekci 102 Kč)

            

      

           

        Home

 

 

© materskaskola-na-statku