Režim dne                                  

 

7.00 – 8.30      příchod do školky – volné aktivity dětí, individuální činnost

8.30 – 9.00      pohybové hry, cvičení, cvičení na míčích, pohybové říkanky

9.00 – 9.30      dopolední svačinka

9.30 – 10.00    výchovně vzdělávací činnost

10.00 -11.30    pobyt venku – vycházky, činnosti na zahrádce, péče o zvířátka, hry na zahradě

11.30 – 12.30   oběd

12.30 – 13.00   příprava na odpočinek

13.00 – 14.30   odpočinek, čtení pohádek

14.30 -15.00    odpolední svačinka

15.00 – 16.00   odpolední tematický zaměřená činnost

16.00- 17.00    volné hry dětí

 

Děti budou vzdělávány podle vypracovaného školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí ve školce.

Odpolední kroužky výtvarný i kreativní bude 1x týdně.

Do budoucna plánujeme kroužek tenisu.

V rámci výuky budeme s dětmi provádět logopedická cvičení spojená s grafomotorickým cvičením.